cropped-centrumizolacji-logo-bez-tla.png

PRE-ONE Zaprawa do Restaurowania Podłoży Winkler

229.54 

Opis

To pojedyncza, kompozytowa, szybkowiążąca, tiksotropowa zaprawa, specjalnie na wilgotne podłoża i ekstremalne temperatury (od 0 ° do + 45 ° C). Produkt z dodatkami kontrolującymi kurczenie się zarówno w stanie plastycznym, jak i utwardzonym, środki obojętne wybrane w idealnej krzywej granulometrycznej, opracowane w laboratoriach WINKLER Research & Development